Ochrana osobných údajov

1. Vaše údaje budú spracúvané na účel registrácie a využívanie výhod zákazníkov v e-shope www.polovnictvonasalaska.sk. Bez ich zadania nie je možné využívať služby a výhody e-shopu. Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj súhlas s pravidlami registrácie.

2.

 • Zaregistrovaním potvrdzuje každý zákazník svoj súhlas s podmienkami e-shopu www.polovnictvonasalaska.sk a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

 • Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť IBRA-pol s.r.o..

 • V prípade, že sa zákazník zaregistruje prostredníctvom webového formulára, budú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa zákazníka (adresa doručenia zásielky) spracúvané spoločnosťou IBRA-pol s.r.o. na účel nákupu tovaru, na účel identifikácie zákazníka a na účel doručenia tovaru podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak takýto zákazník vo webovom formulári neuviedol adresu, bude v prípade dodania tovaru kontaktovaný spoločnosťou IBRA-pol s.r.o., aby na účely doručenia tovaru uviedol aj svoju adresu. Takto získané osobné údaje budú spracúvané podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel doručenia tovaru.

 • Zákazník, ktorý je zaregistrovaný v e-shope www.polovnictvonasalaska.sk, zadaním a odoslaním svojich osobných údajov a dátumu narodenia prostredníctvom formulára udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom údaje uviedol (teda e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko a adresa bydliska (doručenia zásielky)), na účel zasielania marketingových ponúk (najmä špeciálnych ponúk na výhodný nákup) a zároveň prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na zasielanie takýchto ponúk. Súhlas účastník udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi informačného systému spoločnosti IBRA-pol s.r.o..

 • Údaje o telefónnom čísle, e-mailovej adrese, adrese bydliska poskytnuté zákazníkom budú zároveň použité na aktualizáciu neaktuálnych údajov v programe  IBRA-pol s.r.o.. V prípade zmeny iných údajov je potrebné túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky alebo e-mailom, alebo tieto údaje zmeniť prostredníctvom internetovej stránky www.polovnictvonasalaska.sk zmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile; takto postupujte aj v prípade, že chcete aktualizovať adresu bydliska na účely dania súhlasu na marketingové účely.

 • Osobné údaje spracúvané podľa týchto pravidiel budú vymazané po dosiahnutí účelu, na ktorý boli spracúvané, podľa podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.

 • Súhlas podľa týchto pravidiel udeľuje zákazník, dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď  zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti IBRA-pol s.r.o. alebo prostredníctvom internetovej stránky www.polovnictvonasalaska.sk vyznačením príslušnej zmeny (odhlásenia zo zasielania informácií) vo svojom užívateľskom profile.

 • Osobné údaje uvedené vyššie môže na základe písomnej zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúvať aj sprostredkovatelia: - ďalšie e-shopy www.polovnictvonasalaska.sk  poskytujúce služby v oblasti elektronického obchodu ako aj sprostredkovatelia uvedený v zozname na adrese www.polovnictvonasalaska.sk .

 • Každý, koho osobné údaje sa podľa týchto pravidiel budú spracúvať, má právo na prístup k osobným údajom, ako aj ďalšie práva podľa §§ 11, 15 a 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Zákaznícky servis IBRA-pol s.r.o. je v prevádzke v pracovné dni medzi 8:00 a 15:00 hod. na telefónnom čísle: 0907 901 552

 Ochrana osobných údajov

1. Vaše údaje budú spracúvané na účel registrácie a využívanie výhod zákazníkov v e-shope www.polovnictvonasalaska.sk. Bez ich zadania nie je možné využívať služby a výhody e-shopu. Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj súhlas s pravidlami registrácie.

2.

 • zaregistrovaním potvrdzuje každý zákazník svoj súhlas s podmienkami e-shopu www.polovnictvonasalaska.sk a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

 • Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť IBRA-pol s.r.o..

 • V prípade, že sa zákazník zaregistruje prostredníctvom webového formulára, budú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa zákazníka (adresa doručenia zásielky) spracúvané spoločnosťou IBRA-pol s.r.o. na účel nákupu tovaru, na účel identifikácie zákazníka a na účel doručenia tovaru podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak takýto zákazník vo webovom formulári neuviedol adresu, bude v prípade dodania tovaru kontaktovaný spoločnosťou IBRA-pol s.r.o., aby na účely doručenia tovaru uviedol aj svoju adresu. Takto získané osobné údaje budú spracúvané podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel doručenia tovaru.

 • Zákazník, ktorý je zaregistrovaný v e-shope www.polovnictvonasalaska.sk, zadaním a odoslaním svojich osobných údajov a dátumu narodenia prostredníctvom formulára udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom údaje uviedol (teda e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko a adresa bydliska (doručenia zásielky)), na účel zasielania marketingových ponúk (najmä špeciálnych ponúk na výhodný nákup) a zároveň prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na zasielanie takýchto ponúk. Súhlas účastník udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi informačného systému spoločnosti IBRA-pol s.r.o..

 • Údaje o telefónnom čísle, e-mailovej adrese, adrese bydliska poskytnuté zákazníkom budú zároveň použité na aktualizáciu neaktuálnych údajov v programe  IBRA-pol s.r.o.. V prípade zmeny iných údajov je potrebné túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky alebo e-mailom, alebo tieto údaje zmeniť prostredníctvom internetovej stránky www.polovnictvonasalaska.sk zmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile; takto postupujte aj v prípade, že chcete aktualizovať adresu bydliska na účely dania súhlasu na marketingové účely.

 • Osobné údaje spracúvané podľa týchto pravidiel budú vymazané po dosiahnutí účelu, na ktorý boli spracúvané, podľa podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.

 • Súhlas podľa týchto pravidiel udeľuje zákazník, dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď  zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti IBRA-pol s.r.o. alebo prostredníctvom internetovej stránky www.polovnictvonasalaska.sk vyznačením príslušnej zmeny (odhlásenia zo zasielania informácií) vo svojom užívateľskom profile.

 • Osobné údaje uvedené vyššie môže na základe písomnej zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúvať aj sprostredkovatelia: - ďalšie e-shopy www.polovnictvonasalaska.sk  poskytujúce služby v oblasti elektronického obchodu ako aj sprostredkovatelia uvedený v zozname na adrese www.polovnictvonasalaska.sk .

 • Každý, koho osobné údaje sa podľa týchto pravidiel budú spracúvať, má právo na prístup k osobným údajom, ako aj ďalšie práva podľa §§ 11, 15 a 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Zákaznícky servis IBRA-pol s.r.o. je v prevádzke v pracovné dni medzi 8:00 a 15:00 hod. na telefónnom čísle: 0907 901 552